De Bloedlijn

Verhalen uit de wereld van de Sims...


Inleiding:

Ons verhaal begint in 1595 in Selvadorada... Koning Trenton is aan de macht en regeert over het land als een rechtvaardig koning. Maar hij is alleen... Alle staatszaken die geregeld moesten worden nadat zijn vader overleden was hadden de jonge heerser niet de kans gelaten om een geschikte vrouw te vinden om samen het land mee te regeren. 

Het Trenton Kasteel in Selvadorada, 1595
Het Trenton Kasteel in Selvadorada, 1595

Het is vroeg in de ochtend als de koning zijn hofarchitect bij zich roept. Bouwmeester Efren, een breedgeschouderde man met dikke baard was al in dienst van de vader van de konining en is bepaald niet nieuw in zijn vak. Koning Trenton is er dus van overtuigd dat deze man hem wel kan helpen te beslissen of uitbreiding van zijn koninkrijk op dit moment zin heeft of niet. 

De koning had zich zojuist gebadderd en gekleed als hij een korte krachtige klop op de deur hoort. Binnen! roept de koning en de deur zwaait open om Efren binnen te laten. 
Ah Efren, beste man, treedt binnen. De koning glimlacht breed als hij de bouwmeester ziet. Efren geeft de koning een eerbiedwaardige korte buiging Majesteit... U had om mij gevraagd. Zegt hij met een donkere stem. 
Dat klopt... Ik wilde je horen over wat plannen die ik heb voor het uitbreiden van het koninkrijk. Efren knikt en luistert aandachtig naar alle plannen die de koning hem voorlegt. 

Efren, ik wil mijn koninkrijk uitbreiden en heb jou inzicht nodig...
Efren, ik wil mijn koninkrijk uitbreiden en heb jou inzicht nodig...